“Lost in translation”, to metaforyczna opowieść o relacji – jej nawiązaniu, rozwinięciu i rozpadzie. Seria jest podzielona na trzy rozdziały, każdy z nich opowiada za inny etap relacji między bohaterami. Bohaterami jest zarówno para jak i przestrzenie, które wybrałem do zobrazowania ich uczuć – miasto,...