"Uczestnicząc w kulturze, umiejętnie pokrywamy swoją obcość." Maria Janion 1828 rok. Maj. Niewiadomego pochodzenia chłopiec w wieku lat szesnastu, pojawia się na ulicach Norymbergi. Potrafi powiedzieć tylko jedno zdanie. Kaspar Hauser to postać prawdziwa. Człowiek o nieustalonej tożsamości, który zostaje poddany edukacji i przystosowany do życia w społeczeństwie....

„HA(E)USER” to spektakl o oswajaniu zmiany. Bohaterowie w pierwszy poranek Nowego Roku czekają na wschód słońca. Główny bohater, Haeuser, uczy się mówić, by spisać swój testament.   Figura Kaspara Hausera stała się dla twórców inspiracją w potraktowaniu języka jako narzędzia nie opresji, ale metody oswajania rzeczywistości.   Tytułowe “domy”...