Inscenizacja ta stawia pytania, pozostawiając ich odpowiedzi indywidualnej ocenie widza. Symultaniczne prowadzenie narracji oraz heterogeniczny charakter, umożliwić mają stworzenie zupełnie nowej historii, nowej jakości, z doskonale znanego już Szekspirowskiego materiału.
Punkt ciężkości został przeniesiony z głównych postaci męskich na kobiece, w opisane w dramatach sytuacje wprowadzono w nowe konteksty.


Nagrody:


III Festiwal Entree w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
Prezentacja na Yerevan Shakespeare International Theater Festival w 2016 r.

Premiera |

29 lipca 2012 r. 16. Festiwal Szekspirowski, Gdańsk

Reżyseria i wykonanie |

Helena Ganjalyan, Magdalena Fejdasz, Nina Minor

Muzyka |

Steve Nash

Kategoria

reżyseria | choreografia, role teatralne | filmowe