Pod wspólnym tytułem New Face (video-performance) Grzegorz Stefański prezentuje projekty wchodzące w skład wizualno – performatywnego tryptyku. Przed obiektywem Grzegorza Stefańskiego występują zawsze osoby zawodowo pracujące przed kamerą, a artysta wycofując się pozostawia je przeważnie wyłącznie w towarzystwie aparatu lub w zupełnych ciemnościach. Patrzenie artysty jest intencjonalnie mechaniczne – portretuje wszystkie przypadkowe i niezamierzone gesty. Powstałe prace to zazwyczaj wykorzystujące narzędzia portretowe, surowe, realistyczne dokumentacje. Zwracają uwagę na estetyczny i poznawczy aspekt relacji między modelem, artystą i widzem. Pokazują co dzieje się poza kontrolowanym zamiarem wydobycia znaczenia w przedstawieniu fotograficznym i próbują przenieść ciężar pracy nad obrazem na odbiorcę. Głównym tematem prac Grzegorza Stefańskiego jest badanie popkulturowych wątków obecnych w kulturze wizualnej. Sięgając po klasyczny w sztuce temat portretu artysta bada jego formułę, tworząc jednocześnie historię o relacji portretowanego z portretującym.

Koncepcja |

Grzegorz Stefański

Choreografia |

Iza Szostak

Zdjęcia |

Mikołaj Syguda

Kurator |

Piotr Drewko

OBSADA |

Helena Ganjalyan, Karolina Krynicka, Magdalena Fejdasz

Kategoria

role teatralne | filmowe